English

Användarkonto

Om du fått en aktiveringskod från Servicecenter eller Helpdesk kan du använda den här för att skapa eller återställa ditt användarkonto.
Verifiera dig genom att ange det aktiveringskod (5 siffror) samt verifikationskod (9 siffror) som står på aktiveringslappen.

Aktiveringskoden gäller i 3 veckor efter att den skapats, om du fått flera kontokoder blir samtliga förbrukade när någon av dem använts.